ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะนิติศาสตร์

FACULTY OF LAWS

วันอังคาร- วันอาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ (อาคาร 2 ชั้น 4)
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์  เหรียญหล่อ
[email protected]
092-952-4456
โทร.02-975-6999 หรือ 02-975-6952 ต่อ 722

อาจารย์ชุติกาญจน์ สายอุตส่าห์
[email protected]
090-971-9547
โทร.02-975-6999 หรือ 02-975-6952 ต่อ 722

[contact-form-7 id="541" title="Contact form 1"]