บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลลำลูกกา จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันและสิทธิผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 2413