กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม PTU FRESHY DAY 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดประกวด FRESH BOY & GIRL และดาวประกาย ในกิจกรรม PTU FRESHY DAY 2020 ผลการประกวด คณะนิติศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทเดือนมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ใน ที่นี้