คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี และ ศาลจังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี และ ศาลจังหวัดปทุมธานี