วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะนิติศาสตร์ ทำบุญเลี้ยงพระเพล และจัดกิจกรรมการแสดงศาลจำลอง ณ ศาลจำลอง ห้อง 2413 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญเลี้ยงพระเพล และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงกิจกรรมศาลจำลอง