กิจกรรมวันไหว้ครู

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี